เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

.

1......สวนสองชัย ให้ความสำคัญกับการคัดเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าค่อนข้างพิเศษจึงทำให้ลูกค้าจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไว้ใจและบอกต่อ..

เพราะเราเองเข้าใจความรู้สึกของเกษตรกรดี ว่าในการทำเกษตรแต่ละครั้ง เต็มไปด้วยความหวัง การลงทุน ทั้งแรงกายแรงใจ

ดังนั้นความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากสวนสองชัยอยากให้เป็นส่วนที่น้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ ต้องไม่มีเลย

.

2.......เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า จากเรานั้นได้มาจากสวนของเราเอง ไม่ได้มาจากโรงงานหรือโรงปอกหรือจากแผงที่รวมๆมะละกอจากหลายๆที่

ดังนั้นโรคที่ติดตามไปกับเมล็ดพันธุ์นั้นไม่มีแน่นอนขนาดของต้นกล้าที่สำหรับลงเพาะ จะต้องมีขนาดที่กำลังปลูกไม่เล็กและใหญ่เกินไป

เราถือคติว่า ถ้าจะส่งของที่ไม่ดีให้ลูกค้า สู้ไม่ส่งให้ดีกว่า

.

3.........การกลายพันธุ์ ในการเพาะมะละกอด้วยเมล็ด มีโอกาสกลายพันธุ์ ได้มากกว่าการตอนกิ่งหรือเพาะเนื้อเยื่อ

แต่ต้นทุนต่อต้นนั้นเมื่อเทียบกันแตกต่างกันเป็นร้อยเท่า จึงทำให้ผู้ปลูกมะละกอเป็นอาชีพนิยมใช้เมล็ดในการปลูกเป็นอาชีพ  

ดังนั้นในการใช้เมล็ดมาเพาะมะละกอของสวนสองชัย จึงต้องมีการคัด ต้น คัดผล คัดเมล็ด มาทำพันธุ์

.

4.ทำให้ ไม่ใช่ทุกต้น ไม่ใช่ทุกลูก และไม่ใช่ทุกเมล็ด ที่เราจะนำมาทำพันธุ์ เราจึงต้องเลือกต้นที่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดก่อน

เพื่อที่จะลดปริมาณการการกลายพันธุ์ให้ได้มากที่สุดในส่วนพันธุ์ฮอลแลนด์ของเรานั้น เราได้มีการตรวจสอบ แล้วว่า

เมล็ดพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ของสวนสองชัย ไม่มีการตัดแต่งยีนส์ (Non GMOs )

             .

"ดังนั้น หากลูกค้าต้องการหรือวางแผนในอนาคตไปถึงเรื่องการส่งออก หรือการทำมะละกออินทรีย์ขึ้นห้างหรืออื่นๆ หรือต้องการความปลอดภัยในด้านการบริโภคของตนเอง

หรือการยกมาตรฐานการเกษตรของสวน ลูกค้าสามารถใช้เมล็ดพันธ์หรือต้นพันธ์ จากสวนสองชัย ปลูกได้อย่างสบายใจ......สวนเราปลอดภัยสบายใจได้"..

โพสต์เมื่อ :
2559-04-22
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2560-10-17
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์